چشم انداز و راهبردها :

استراتژی سازمانی:

هر مجموعه‌اي داراي استراتژي‌هايي است، حتي اگر اين استراتژي‌ها بصورت پراكنده، نامنظم، بدون ساختار و غير رسمي باشند. همه سـازمانها به سوي نقطهاي روان هستند، ولي برخي از سازمانها نمي دانند به كجا ميروند و در آن صورت از هر مسيري كه بروند به مقصد ميرسند. ما مصمميم تا خود ، آينده را خلق كنيم و در مسيري حركت كنيم كه از پيش به آن فكر كردهايم.

يكي از روشهاي تصميمگيري و برنامه‌ريزي كه با پيمودن مراحل مدون و تكيه بر آمار و اطلاعات در كنار استنباط‌هاي شهودي در اتخاذ تصميمات اثر بخش كمك شـاياني به مديران مينمايد، فرآيـند برنامه‌ريزي استراتژيك است.

بر اساس تعريف ديويد مديريت استراتژيك عبارتست از: هنر و علم تدوين، اجرا و ارزيابي تصميمات وظيفه اي چندگانه است كه سازمان را قادر ميسازد به هدفهاي بلند مدت خود دست يابد. از ديدگاه ديگري فرآيند مديريت استراتژيك تلاشي است براي تهيه نسخه دوم از آنچه در مغز يك انسان باهوش و نخبه مي گذرد، يعني كسي كه داراي درك مستقيم از امور است و از تمامي زير و بم سازمان آگاه است.

ماموریت و فلسفه وجودی:

“این شرکت، بعنوان يك شرکت تخصصی معتبر در عرصه  های ساخت و ساز ، پروژه های زیربنایی، املاک و مستغلات و توسعه اراضی در ایران و کشورهای هدف با ارائه خدمات جامع، نوآورانه و دانش بنیان جهت ارزش‌آفرینی برای ذی‌نفعان خود فعالیت می نماید”

 

چشم انداز در افق 1404:

“تبدیل شدن به شرکتی ارزش آفرین، متعالی و دانش بنیان و خوشنام در حوزه عمران و ساختمان در کشور و همکار برگزیده شرکای داخلی وبین المللی”